تدریس وب
جستجو در سایت

جدیدترین مقالات فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
در این آموزش نحوه ایجاد یک متن پلاستیکی را بررسی کرده ایم این آموزش در سطح حرفه ای ارائه گردیده است.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
در این آموزش نحوه ایجاد یک متن پلاستیکی را بررسی کرده ایم این آموزش در سطح حرفه ای ارائه گردیده است.
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
در این مقاله نحوه کلیپ ماسک کردن چند تصویر بر روی یک نوشته را فرا خواهیم گرفت
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
در این مقاله نحوه ایجاد متن ژله ای را بررسی کرده ایم . این آموزش میتواند در ایجاد جلوه های دیگر هم به شما کمک کند آن را از دست ندهید.
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
در این آموزش ما نحوه ایجاد یک متن درهم فرورفته را یاد خواهیم داد
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
در این مقاله با ترکیب چند مقاله یک افکت زیبا ایجاد کرده ایم این مقاله میتواند ایده های تازه ای برای ترکیب چند آموزش و ایجاد یک جلوه جدید به شما بدهد.
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
در این آموزش با کمک یک ناحیه انتخاب و ایجاد لایه های با نوع ترکیبی متفاوت قسمت های روشن تصویر را روشن تر خواهیم کرد. تکنیک ها جدید نیستند ولی نحوه بکارگیری آنها جدید است. با ترکیب آموزش های مختلف میتوانید هر تصویری را روتوش نمایید. با ما همراه باشید.

پربیننده ترین مطالب آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
در این مقاله نحوه کلیپ ماسک کردن چند تصویر بر روی یک نوشته را فرا خواهیم گرفت
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
در این مقاله نحوه کلیپ ماسک کردن چند تصویر بر روی یک نوشته را فرا خواهیم گرفت
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
در این آموزش نحوه ایجاد یک متن پلاستیکی را بررسی کرده ایم این آموزش در سطح حرفه ای ارائه گردیده است.

فتوشاپ در طرحی قالب سایت

آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
در این آموزش نحوه ایجاد یک متن پلاستیکی را بررسی کرده ایم این آموزش در سطح حرفه ای ارائه گردیده است.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
در این آموزش نحوه ایجاد یک متن پلاستیکی را بررسی کرده ایم این آموزش در سطح حرفه ای ارائه گردیده است.
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
در این مقاله نحوه کلیپ ماسک کردن چند تصویر بر روی یک نوشته را فرا خواهیم گرفت
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
در این مقاله نحوه ایجاد متن ژله ای را بررسی کرده ایم . این آموزش میتواند در ایجاد جلوه های دیگر هم به شما کمک کند آن را از دست ندهید.
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
در این آموزش ما نحوه ایجاد یک متن درهم فرورفته را یاد خواهیم داد
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
در این مقاله با ترکیب چند مقاله یک افکت زیبا ایجاد کرده ایم این مقاله میتواند ایده های تازه ای برای ترکیب چند آموزش و ایجاد یک جلوه جدید به شما بدهد.
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
در این آموزش با کمک یک ناحیه انتخاب و ایجاد لایه های با نوع ترکیبی متفاوت قسمت های روشن تصویر را روشن تر خواهیم کرد. تکنیک ها جدید نیستند ولی نحوه بکارگیری آنها جدید است. با ترکیب آموزش های مختلف میتوانید هر تصویری را روتوش نمایید. با ما همراه باشید.