تدریس وب
جستجو در سایت

جدیدترین مقالات فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
در این آموزش با ایجاد ناحیه انتخاب و کات کردن آن و دادن ماسک لایه و فیلتر کردن ماسک و ایجاد خط دور برای لایه متن یک افکت زیبا ایجاد خواهیم کرد با ما همراه باشید.
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی "Difference"
در این آموزش با یک نوع ترکیبی جدید به نام difference آشنا میشویم ، این نوع ترکیبی را میتوان برای اجرای افکت و برای دیدن تفاوت لایه ها بکار برد.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
در این آموزش با چرخاندن و قرینه کردن و همچنین تغییر نوع ترکیبی لایه یک افکت ایجاد خواهیم کرد. تکنیک های که در این آموزش به کار برده ایم در درس های قبل آموخته اید و اینجا صرفا به نحوه استفاده از این تکنیک ها در یک پروژه کاربردی خواهیم پرداخت
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر در حقیقت قصد دارد یک تصویر با فکوس بالا ایجاد کند که از ترکیب چند تصویر با فکوس روی مناطق مختلف ایجاد میشود .
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
در این آموزش با تکنیک های ساده و مقدماتی جلوه زیبایی را ایجاد می کنیم برای اجرای این آموزش دانستن اصول کار با لایه های فتوشاپ الزامی است.

پربیننده ترین مطالب آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.

فتوشاپ در طرحی قالب سایت

آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
در این آموزش یک تایپوگرافی زیبا بصورت متن دیجیتال ایجاد خواهیم کرد. قبلا آموزشی برای متن دیجیتال داشته ایم مراحل و نتیجه این دو آموزش کاملا با هم متفاوت است.
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
در این آموزش با ایجاد ناحیه انتخاب و کات کردن آن و دادن ماسک لایه و فیلتر کردن ماسک و ایجاد خط دور برای لایه متن یک افکت زیبا ایجاد خواهیم کرد با ما همراه باشید.
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی "Difference"
در این آموزش با یک نوع ترکیبی جدید به نام difference آشنا میشویم ، این نوع ترکیبی را میتوان برای اجرای افکت و برای دیدن تفاوت لایه ها بکار برد.
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
در این آموزش با چرخاندن و قرینه کردن و همچنین تغییر نوع ترکیبی لایه یک افکت ایجاد خواهیم کرد. تکنیک های که در این آموزش به کار برده ایم در درس های قبل آموخته اید و اینجا صرفا به نحوه استفاده از این تکنیک ها در یک پروژه کاربردی خواهیم پرداخت
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر در حقیقت قصد دارد یک تصویر با فکوس بالا ایجاد کند که از ترکیب چند تصویر با فکوس روی مناطق مختلف ایجاد میشود .
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
در این آموزش با تکنیک های ساده و مقدماتی جلوه زیبایی را ایجاد می کنیم برای اجرای این آموزش دانستن اصول کار با لایه های فتوشاپ الزامی است.