تدریس وب
جستجو در سایت
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1395/11/23 - 15:18
كد :228

Adobe Illustrator در ایجاد تصویر های فانتزی

اگر برای ایجاد تصاویر فانتزی خود نیاز به نرم افزار غیر از فتوشاپ را حس می کنید. Adobe Illustrator می تواند جوابگوی نیاز شما باشد این تمرین زیبا را ببینید.

ایجاد ایکون های زیبا با IIIustrator

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

1. یک فایل ایجاد کنید . من یک فایل 800 در 600 ایجاد کرده ام شما اگر دوست دارید از ابعاد خود استفاده کنید.

سایر تنظیمات فایل جدید عبارتند از : رنگ RGB ، رزولویشن : 72 ، 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

2. ایجاد شبکه راهنما 

درج یک شبکه راهنما ابعاد انتخابی من

Gridline every: 1 px
Subdivisions: 1

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 2

فعال کردن اسنپ در همان پنجره ی بالا

گام 3 . ایجاد لایه ها

من برای ایجاد این تمرین از چهار لایه با عناوین زیر استفاده کرده ام. 

  • layer 1: reference grids
  • layer 2: grave
  • layer 3: coffin
  • layer 4: guillotine

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

4. ایجاد شبکه راهنمای اصلی 

گام 1.

یک ناحیه انتخابی مربع شکل با ابعاد 128*128 پیکسل ایجاد و با رنگ نارنجی f15A24 #  ایجاد کنید . 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 2.

یک مربع کوچکتر با ابعاد 120*120 پیکسل ایجاد کنید آن را با رنگ سفید پر کنید. آن را درست وسط مربع قبلی تنظیم کنید تا از هر طرف 4 پیکسل رنگ نارنجی دیده شود.

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 3. 

هر دو مربع را باهم بصورت یک گروه در بیاورید Ctrl+G و دو کپی از آن ایجاد کنید که باهم 40 پیکسل فاصله داشته باشند. آنها را در وسط صفحه بگذارید. 

در پایان تصویری مانند زیر خواهید داشت. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

5.  ایجاد ایکن قبر 

برای اجرای این گام می توانید از ابزار های زوم و پن برای بهتر دیدن فضای کار خود و کم کردن میزان اشتباهات استفاده کنید. کلید Z برای زوم و کلید H  را برای پن استفاده کنید. 

گام 1 از ابزار مربع برای ایجاد یک شکل  10 * 90 پیکسلی با رنگ AFA0A0 # استفاده کنید. این شکل باید 2 پیکسل از پایین و 8 پیکسل از سمت چپ فاصله داشته باشد. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

نکته : در ادب الوستریتور شما برای بهتر انجام دادن این کار می توانید از نمایش پیکسل را در منوی View بهره بگیرید . View > Pixel Preview 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 2.

یک بردار (کادر دور) دور شکلی که هم اکنون ایجاد کرده بودید ایجاد کنید برای این کار یک کپی از شیئ تهیه کرده و با رنگ 2A2F35 #   و با ضخامت 4 پیکسل آن را Stroke کنید Shift X.

بعد از انجام اینکار شما می توانید دو شیئ را باهم گرده کنید. Ctrl+G .

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 3

از اشیائی که در گام بالا گروه کرده بودید کپی تهیه کنید. بین آنها 6 پیکسل فاصله ایجاد کنید و آنها را به سمت راست تصویر در کنار هم قرار دهیدخلق گرافیک برداری در فتوشاپ. برای دادن عمق به آن ها می توانید رنگشان را به 917D7D # تغییر دهید . 

 

 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 4 

یک مربع باریک با ابعاد 8 * 82 پیکسل به رنگ 917D7D با بردار 4 پیکسل به رنگ 2A2F35 که باهم گروه کرده و آنرا بالی اولین شکلی که ایجاد کرده بودیم می گذاریم مطمئن شوید که بردار ها همدیگر را همپوشانی می کنند. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 5 از دو شیی که ایجادکرده اید یک کپی تهیه کنید. و کپی را در سمت راست با فاصله ی 10 پیکسلی از هم قرار دهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 6 

برای ایجاد ایکون سنگ قبر از یک مربع 98 *48 پیکسل استفاده می کنیم رنگ آن را C4B8B8 #  می گذاریم و بالای آن را به اندازه 32 پیکسل گرد می کنیم به شیئ که ایجاد کرده اید 4 پیکسل بردار بدهید و با رنگ 2َ2ّ35 # بردار را رنگ کنید. شیی و بردار را گروه کنید. و آنرا بالای دو شیئ قبلی که ایجاد کرده بودید قرار دهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 7 

برای دادن عمق به سنگ قبر و ایجاد قسمت کناری آن از یک مربع 98 * 44 پیکسل با رنگ 917D7D #  استفاده کنید. و قسمت بالای آن را 32 پیکسل گرد کنید و 4 پیکسل بردار به آن بدهید . بردار به رنگ 2A2F35 # باشد بین این شیی و حاشیه سمت راست باید 19 پیکسل فاصله باشد. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 8.

برای افزودن جزئیات می توانید یک علامت بعلاوه به این سنگ قبر به نماد صلیب استفاده کنید. برای اینکار از یک مستطیل 8*24 پیکسل به رنگ 2A3F35 # برای خط افقی و یک مستطیل 42 * 8 پیکسل با همان رنگ برای خط عمودی استفاده کنید. و این دو شکل راباهم گروه کنید. این گروه را در وسط سنگ قبر بگذارید.

خلق گرافیک برداری در فتوشاپگام 9

محل درج نام را با کشیدن یک مربع 14 * 28 پیکسل به رنگ 917D7D#  و حذف دایره هایی به ابعاد 8 *8 پیکسل از گوشه های آن و افزودن بردار به رنگ 2A2F35 # و دو مستطیل دراز 2 پیکسلی با رنگ مشکی و بافاصله 12 پیکسل از صلیب بالا ایجاد می کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 10.

از ابزار رسم دایره استفاده کرده و شکل اصلی تزئنات را ایجاد کنید. بالا را به اندازه 2 پیکسل به سمت بالا بکشید و با کمک ابزار قلم خطوط داخل را رسم کنید. و به شکل اصلی بردار بدهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 11.

شکل را گروپ کنید  و آن را مانند شکل جانمایی کنید

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 12

ابزار قلم PEN را برداشته و یک خط 2 پیکسلی مشکی برای شکل بالا اضافه کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 13 .

با کمک ابزار قلم PEN با ضخامت 2 پیکسل و رنگ مشکی منطبق با تصویر اشکال زیر را بشکل اضافه کرده و آنها را باهم گروه کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

6. ایجاد آیکن قبر دوم . 

یک مربع به اندازه 72* 72 پیکسل به رنگ F2A85F #  و مستطیل دیگری را با ابعاد 44 * 72 پیکسل با همان رنگ قبلی درست در بالای شئی قبلی رسم کرده و از گزینه Pathfinder’s Unite Shape Mode استفاده کنید. این دو باید از حاشیه سمت چپ 12 پیکسل فاصله داشته باشند. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 2 

از ابزار Direct Selection Tool  کلید A برای جابجایی مستقل نقاط استفاده کنید.  از ابزار MOVE برای ایجاد شکل زیر استفاده کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 3

درج بردرا 4 پیکسلی به رنگ مشکی با کد 2A2F35 #  شیی و بردار را گروه کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 4 .

ایجاد وجه دیگر سنگ قبر برای اینکار از کپی کردن لایه ی جلویی و قرار دادن آن در زیر لایه ی جلویی CTRL+B این شکل را 10 پیکسل از حاشیه سمت راست فاصله دهید.رنگ آن را به C67F40 # تغییر دهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 5 . 

از ابزار دایره با ابعاد 20 * 20 و تکنیک های قبلی برای ایجاد بردار برای ایجاد شکل زیر استفاده کنید. این شیئ را با رنگ 6C7F40 # پر کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپگام 6.

به گام بالا باید عمق اضافه کنیم تا جلوه ی یک حفره ی واقعی اضافه کنیم . از شکل بالا یک کپی تهیه کنید. و آن را 8 پیکسل به سمت راست بکشید. آن را با دایره ی زیر ماسک کنید. (select the shapes > right click > Make Clipping Mask و شئی را با رنگ 965C30 #  رنگ کنید. 

ما قطعا میخواهیم شکل یک حفره واقعی باشد پس آن ها را انتخاب و گروه کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 7 

ابزار قلم PEN  را برداشته و خطوطی را برای دادن عمق اضافه کنید. از رنگ مشکی طبق رنگ مشکی قبل استفاده کنید . از ابزار لاین برای ایجاد چهار حفره در سمت چپ قبر استفاده کنید. بین این حفره ها 2 پیکسل فاصله هست. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 9 

با کمک ابزار دایره  با ابعاد 8 * 6 پیکسل و دایره ی کوچکتر با ابعاد 4 * 4 پیکسل و ابزار قلم با ضحامت 2 پیکسل برای رسم شکل زیر استفاده کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام 10. 

این اشکال را در یک گروه قرار دهید. این شکل را به همراه خطی که به کمک قلم با ضخامت 2 پیکسل می کشید به صورت زیر روی تصویر سنگ قبر قرار دهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپگام 11.

با کمک ابزار قلم PEN با ضخامت 2 پیکسل اشکال زیر را اضافه کرده و آنها را باهم گروه کنید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپگام 2 . 

ایجاد گیوتین

از تصویر اول سنگ پایین را کپی کنید و با حاشیه های اطراف 14 پیکسل فاصله دهید برای اینکه قرینه این تصویر را در بالا ایجاد کنید. یک مربع 12 * 80 پیکسل بکشید که داخل آن با رنگ 989E98 # و بردار 4 پیکسل پر شده است و سپس یک کپی از آن برای ایجاد قسمت کناری ایجاد کنید. و رنگ آن را به  636566 # تغییر دهید. 

ابزار مربع را بردارید M یک شکل 96 * 6 پیکشل با رنگ 989E98 # و 4 پیکسل بردار به رنگ 2A2F35 # ایجاد کنید این شیئ باید از بالا و پایین به اشکال قبلی بچسبد و از حاشیه سمت چپ 20 پیکسل فاصله داشته باشد. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام بعدی 

در این گام ما باید به ستون ها کمی عمق اضافه کینم برای این کار یک کپی تهیه می کنیم . از ستون یک کپی بگیرید آن را به سمت راست بکشید و با رنگ 3C4549 # پر کنید و طبق روشی که توضیح داده شده بود 4 پیکسل به آن بردار بدهید. از همین ضخامت برای ایجاد خط افقی وسط کمک بگیرید اینکار هم با لاین هم با قلم امکان پذیر است در آخر همه این قسمت ها را با هم در یک گروه قرار دهید. 

حالا یک قرینه از این ستون برای طرف مقابل می خواهیم بسادگی همین ستون را که در بالا گروه کرده بودید کپی کرده به سمت راست بکشید و در فاصله 18 پیکسل از سمت راست قرار دهید. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

در این مرحله ما باید قسمت زیرین گیوتین که محل قرار گیری سر است را اضافه کنیم 

از یک مستطیل 28 * 56 پیکسل با رنگ 636566 #  و حذف یک دایره با ابعاد 16 * 16 پیکسل از وسط آن و درج بردار 4 پیکسلی و قرار دادن شئی و بردار آن در یک لایه برای ایجاد این قطعه استفاده کرده ایم. 

برای افزودن عمق باید شکلی را ایجاد کنیم این کار را توسط یک مستطیل 20 * 18 پیکسلی با رنگ 3C4549 # و یک دایره برای حذف قسمت خالی به ابعاد 16 * 16 استفاده کرده ایم  برای تنظیم مکان این شیئ از دستور زیر استفاده کنید. right click > Arrange > Send to Back

با کمک ابزار قلم یک خط 4 پیکسلی به این شئی اضافه کنید . 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

گام آخر :

در این گام با کمک ابزار مربع در ابعاد 22 * 52  پیکسل و رنگ C4B8B8 # و کشیدن گوشه ی سمت چپ آن به پایین به اندازه ی 8 پیکسل right click > Transform > Move > Vertical > -8 و افزودن 4 پیکسل بردار به آن تیغه ی گیوتین را ایجاد کرده و آن را دربالای گیوتین قرار می دهیم . سپس یک طناب به آن اضافه می کنیم رنگ آن مانند تمام رنگ های مشکی در صفحه است برای ایجاد می توانید از مربع یا قلم استفاده کنید. آن را در سمت راست تیغه بگذارید . در ادامه با کمک ابزار دایره و رسم یک دایره ی 4 * 8 پیکسل بدن اصلی یک موش را برای پایین گیوتین می کشیم برای کامل کردن این موش باید یک دایره 4 * 4 برای سر اضافه کنید. و  با کمک ابزار A  به سر کمی شکل دهید. 2 پیکسل به جلو بکشید. و سپس از دوایر 2 * 2 برای گوشها استفاده کنید. و با قلم یک دم برایش بکشید. و در ادامه یک خط خون با کمک رنگ DD5228 #  را با 2 پیکسل بردار ایجاد و به کمک ابزار لاین با ضخامت 2 پیکسل خطوطی را به شکل اضافه می کنیم. 

خلق گرافیک برداری در فتوشاپ

این آموزش هم به پایان رسید برای دانلود آموزش های بیشتر به صفحه آموزش فتوشاپ حرفه ای مراجعه نمائید.

 

 

 

 

 

نويسندگان BALAHANG
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
جدیدترین مقالات
آموزش فتوشاپ رنگی کردن عکس
آموزش فتوشاپ رنگی کردن عکس
آموزش فتوشاپ قالب اخبار فوتبال
آموزش فتوشاپ قالب اخبار فوتبال
آموزش فتوشاپ طراحی قالب سایت عکاسی
آموزش فتوشاپ طراحی قالب سایت عکاسی
آموزش فتوشاپ قالب سایت گرافیکی
آموزش فتوشاپ قالب سایت گرافیکی
آموزش فتوشاپ تایپوگرافی
آموزش فتوشاپ تایپوگرافی
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن دیجیتال زیبا
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
آموزش تایپوگرافی متن ترسناک در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی
آموزش فتوشاپ نوع ترکیبی "Difference"
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
آموزش فتوشاپ ایجاد یک طرح با چرخاندن و معکوس کردن تصویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ فکوس روی دسته ای از تصاویر
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
آموزش فتوشاپ تایپو گرافی متن محو شده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن پلاستیکی ساده
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ قرار دادن چند تصویر بر روی یک متن
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
آموزش فتوشاپ ایجاد یک متن ژله ای
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
آموزش فتوشاپ متن درهم فرورفته
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
آموزش فتوشاپ باز تابش نور از پنجره با جابجایی نقشبندی نور
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
آموزش فتوشاپ درخشش در بخش روشن تصویر
آموزش فتوشاپ متحد کردن رنگها در یک تصویر
آموزش فتوشاپ متحد کردن رنگها در یک تصویر
آموزش فتوشاپ ایجاد یک تصویر درهم بافته شده
آموزش فتوشاپ ایجاد یک تصویر درهم بافته شده
آموزش فتوشاپ روتوش تصاویر در لایه های جداگانه
آموزش فتوشاپ روتوش تصاویر در لایه های جداگانه
آموزش فتوشاپ روتوش عکس با تناژهای رنگی آماده
آموزش فتوشاپ روتوش عکس با تناژهای رنگی آماده
آموزش فتوشاپ روتوش سریع چهره
آموزش فتوشاپ روتوش سریع چهره
آموزش فتوشاپ بازتابش نور از پنجره
آموزش فتوشاپ بازتابش نور از پنجره
آموزش فتوشاپ نقاشی با براش آبرنگی روی تصویر
آموزش فتوشاپ نقاشی با براش آبرنگی روی تصویر
آموزش فتوشاپ ایجاد تصویر یک گانگستر
آموزش فتوشاپ ایجاد تصویر یک گانگستر
آموزش فتوشاپ افزودن تاتو واقعی
آموزش فتوشاپ افزودن تاتو واقعی
آموزش فتوشاپ ایجاد براش رعدوبرق
آموزش فتوشاپ ایجاد براش رعدوبرق
آموزش فتوشاپ  تایپوگرافی سایه دراز
آموزش فتوشاپ تایپوگرافی سایه دراز
آموزش فتوشاپ تغییر رنگ رژلب
آموزش فتوشاپ تغییر رنگ رژلب
آموزش فتوشاپ شارپ کردن چشم ها همه تکنیک ها
آموزش فتوشاپ شارپ کردن چشم ها همه تکنیک ها
پربازدیدترین مقالات